Veel Gestelde Vragen ( F.A.Q. )


Kan ik Melissa in een netwerk gebruiken ?

Antwoord : Ja, Melissa is gebouwd met een relationele database die ook meerdere gebruikers tegelijkertijd aan kan. Hier haalt u de instruktie om een netwerkstation in te richten voor Melissa.


Hoe sluit ik het boekjaar af ?

Antwoord : Hier haalt u de instruktie met alle in's en out's van het afsluiten.


Kan ik per email een mailing versturen ?

Antwoord : Ja, dat kan. Via het scherm KlantenExtra | Overzichten | groepsmail kan men alle klanten een email sturen. Men kan daarbij ook bijlagen meesturen. Het is niet verstandig om de bijlagen in Word mee te sturen: dit soort bestanden zijn erg gevoelig voor virussen en veel antivirus-programma's filteren dit soort bestanden weg. Het bijvoegen van een bijlage in pdf-formaat is al beter.

Daarnaast kan men te maken krijgen met zogenaamde spamfilters welke uw internet-provider oplegt. In een aantal gevallen wordt het aantal emailadressen in uw te versturen mail ingekort ( tot bijvoorbeeld 25 ). Men kan niet zien of dit werkelijk is gebeurd, de enige controle is alle ge-adresseerden vragen of ze de mail hebben ontvangen ( en dat klinkt niet erg professioneel ). Ook zijn er providers die ook naar het aantal ge-adresseerden per etmaal kijken en ook dan bij een teveel gaan inkorten.


Hoe vaak en hoe maak ik een backup ?

Antwoord : Elke dag dat u op de pc gewerkt hebt maakt u een backup.

Dat kan op een cd ( gebruik dan cd-RW ), dvd ( dan ook een RW dvd gebruiken ) of - en dat heeft onze voorkeur - een memory-stick ( ook wel USB-stick genaamd ).

We dringen er sterk op aan om elke weekdag een apart medium ( bijvoobeeld de stick) te gebruiken. Plak er stickertjes op met "maandag", "dinsdag", enzovoorts. De enige vraag is dan: "welke dag is het vandaag ?" en kiest dan de juiste stick. Melissa zal die stick ( of cd of dvd ) automatisch leegpoetsen en de complete administratie opnieuw op de stick plaatsen. Het is dus zaak om geen andere bestanden op de stick te zetten!

Bewaar de sticks bij voorkeur dan ook niet samen met de computer op dezelfde plaats. Bij brand, waterschade of diefstal zal alles verloren gaan en heeft het maken van de backup niet veel zin.

In Melissa vindt men in het hoofdscherm in het menu Extra | Beveiliging het scherm voor het maken van de backup en de mogelijkheid om een restore uit te voeren. Een restore is precies het omgekeerde van een backup: in plaats van de gegevens van de computer naar de stick te kopieren, worden de gegevens van de stick naar de computer overgebracht.