Melissa agenda

Agenda
Agenda Een heel belangrijk onderdeel is de agenda. Hierin kunnen alle soorten afspraken vastgelegd worden. De agenda kan meerdere werkplekken (cabines) en meerdere medewerkers aan, waardoor er een beter overzicht verkregen wordt van de bezettingsgraad van de salon. Het verplaatsen van een afspraak of het plannen van een vervolg afspraak is een simpele handeling, die veel ongemak wegneemt.

Per medewerker kan een "vooraf"-planning gemaakt worden, zodat bij het maken van een afspraak gecontroleerd kan worden of de afspraak binnen de werktijd van de betreffende medewerker valt.