Melissa boekhouding

Boekhouding
Er is een directe koppeling met de boekhouding, waardoor de gegevens van het kassascherm in het kasboek terecht komen. Deze boekhouding is geïntegreerd in het programma. Het bevat alle zaken, die voor een eenvoudige boekhouding nodig zijn: inkoopboek, verkoopboek, memoriaal, en het kas-en-bankboek.

Daarnaast is er de mogelijkheid voor het afdrukken van een saldibalans en een kolommenbalans, zodat altijd een goed overzicht van de financiële kant van het bedrijf aanwezig is.

De BTW-aangifte wordt met Melissa bijzonder eenvoudig. Aangiftegegevens zijn per jaar, per kwartaal en per maand zichtbaar.

De boekhouding is eventueel via toegangscodes af te schermen voor onbevoegden.

Grootboek
Grootboek Op het scherm Grootboekrekeningen kan het basis-rekeningschema worden onderhouden. Dit is in principe vrij in te delen. Bij de installatie zal een basisschema automatisch worden ingelezen dat samen met de gebruiker op maat kan worden gemaakt.
Inkoopboek
Inkoopboek De ontvangen inkoopfacturen kunnen worden ingevoerd, waarbij het mogelijk is om ook de inkomende voorraad toe te voegen.
Kas- en bankboek
Kas- en bankboek In het kasboek komen alle transacties (per dag een boekstuk) automatisch doordat op het scherm Kassaverwerking de dag wordt afgesloten.

Bankafschriften kunnen worden ingevoerd om de boekhouding compleet te maken en een balans en een resaultaten-overzicht te kunnen bekijken en af te drukken.

Overzichten
Er is een keur aan overzichten voor de gebruiker en voor de (externe) boekhouder. Een aantal ervan is niet alleen af te drukken, maar ook als pdf-document te verkrijgen. De drie belangrijkste overzichten (kolommenbalans, grootboekverslag en btw-overzicht) zijn met een druk op de knop als bijlage aan een email te voegen om deze naar een boekhouder te verzenden.

Een aantal verschillende soorten gegevens zijn tevens te exporteren naar een groot aantal formaten.