Melissa® Mini

*WEGA Automatisering levert, naast het Windows programma Melissa, een Mini versie waarmee het mogelijk is om via een internetverbinding gegevens te raadplegen, veranderen of toe te voegen.

Werking en veiligheid

Melissa Mini is een internet programma en wordt dus niet lokaal op de computer geïnstalleerd, maar wordt opgestart via een willekeurige internet browser, zoals Internet Explorer, Google Chrome, Safari of Firefox.

Gebruik kan worden gemaakt van een Windows, Apple (OS X of iOS) of Android desktop computer, laptop of tablet mits het scherm niet al te klein is. Met een schermgrootte kleiner dan 4 inch is het gebruik van de Melissa Mini af te raden.

De gegevens op internet staan op een in Nederland geplaatste server (in een beveiligd datacenter) welke eigendom is van *Wega Automatisering.

Beschikbare functies

Met Melissa Mini heeft men de beschikking over één medewerker en één behandelruimte.

1. Klantenkaart

Met Melissa Mini kan men de klantenkaart beheren. Naast alle basisgegevens van de klant, kan men ook extra opmerkingen op de klantenkaart toevoegen. Ook heeft men de beschikking over een Behandelverslag. Hiermee kan men - op datum en tijd - gegevens vastleggen van de betreffende klant.

De reeds gedane aankopen van producten en behandelingen worden - samen met de afspraken welke in de agenda staan - zichtbaar gemaakt op een apart scherm.

2. Agenda

De agenda toont een overzicht van de afspraken welk met de klanten zijn gemaakt. Nieuwe afspraken zijn in te voeren, bestaande afspraken zijn te wijzigen, te verplaatsen en te herhalen of eventueel te verwijderen.

In de agenda kan men middels de kalender direct naar een bepaalde datum, maar men kan ook 1, 7 of 28 dagen voor- of achteruit bladeren.

3. Kassa

Vanuit de klantenkaart kan men naar het kassascherm, alwaar de verkopen van producten en behandelingen aan de klant zijn in te voeren. Het afrekenen kan Per Contant of Op Rekening. Bij beiden is het mogelijk om een factuur als pdf-bijlage per email aan de klant te verzenden.

Via de klantenkaart is het mogelijk om een eenmaal gemaakte factuur nogmaals aan de klant te verzenden, of in te zien. Ook kan men zien welke facturen van een klant nog openstaan en een eventuele betaling ervan is toe te voegen.

Desgewenst kunnen ook kas-uitgaven worden verwerkt. Het betreft zakelijke uitgaven, kasstortingen en privé-opnames.

4. Kasstaat

De Kasstaat toont alle ingevoerde kassa-transacties van een gekozen dag in detail. Hiervan is een pdf document te downloaden.

Ook kan men een zogenaamd dag-periode overzicht oproepen. Hierop staan alle kassa handelingen over de gekozen periode bij elkaar. Deze gegevens kunnen in een boekhoudprogramma worden verwerkt.

5. Instellingen

Voor het correct instellen van de agenda en het inrichten van de factuur (waaronder de bedrijfsgegevens en eventueel een bedrijfslogo).

Extra Module

Melissa Mini is ook te combineren met de Melissa Consumenten Module, waarbij op de website een link kan worden geplaatst. Hiermee kan de consument zelf via de website een afspraak maken.

Prijzen

Melissa Mini € 10,00 per maand
Melissa Mini Consumenten Module € 2,50 per maand
Eenmalige inrichtingskosten € 75,00

De genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Facturering geschiedt vooraf en per kalenderjaar.

Melissa Mini wordt geleverd samen met een handleiding in PDF formaat.

De helpdesk is bereikbaar per email : helpdesk@wega.nl

.