Melissa kassa

Kassa gegevens
Kassa Een belangrijk onderdeel van het programma is de kassa. Alle verkopen van producten en behandelingen kunnen via het kassa-scherm verwerkt worden. De producten kunnen desgewenst worden ingescand met behulp van een streepjescode-scanner. Deze verkopen worden automatisch op de klantenkaart bewaard en in de statistieken opgenomen. Ook de voorraad wordt automatisch bijgewerkt. Middels deze kassa-functie is het tevens mogelijk fakturen te maken op A4-formaat, bijvoorbeeld ten behoeve van de zorgverzekeraar. Is er een speciale bon-printer aangesloten, dan kunnen ook kassabonnen op strook-formaat worden afgedrukt.
  Een bonprinter (merk Epson), kassa-lade en streepjescodescanner kunnen worden aangesloten op de PC en gekoppeld worden aan het kassascherm.
Streepjescodescanner Streepjescode scanner