Melissa klantenkaart

Klantenkaart
Klantenkaart Het klantenbestand is het meest vitale onderdeel van de administratie. De hoeveelheid gegevens die men in het klantenbestand kwijt kan is zeer uitgebreid. Naast de 'normale' naam- en adresgegevens zijn per klant ook specifieke vakinhoudelijke gegevens in te vullen. Dit hangt af van wat er in de praktijk nodig is. Melissa bevat verschillende schermen voor de algemene huidverzorging, maar ook voor onder andere voetverzorging (inclusief diabetische en reumatische voet en podologie), nagelstudio's, kapsalons, zonnebankstudio's, bewegingsbanken, figuurcorrectie, dietiek, rimpelcorrecties, laser/IPL-techniek, reflexzonetherapie, (massage-)therapeuten en natuurgeneeskunde.

De diverse onderdelen kunnen door de gebruiker zelf worden bepaald en zichtbaar worden gemaakt in Melissa.

Naar gelang de wensen van onze klanten zullen steeds nieuwe schermen worden toegevoegd.
Huiddiagnose
Huiddiagnose Ten behoeve van het invoeren van de huidgegevens is een apart scherm ontworpen. Hierop kunnen niet alleen de diagnose gegevens worden geregistreerd, maar ook de aandoeningen. Alle gegevens worden op datum ingevoerd, zodat ook een historisch overzicht beschikbaar is. Deze schermen worden geregeld ge-actualiseerd.
Inlezen foto's
Inlezen foto's In het foto-archief kunnen allerlei soorten foto's per klant worden opgeslagen. Deze foto's kunnen veelal direct worden ingelezen vanuit de digitale camera of scanner. De gegevens worden per datum opgeslagen, zodat er historie wordt opgebouwd en men de voortgang van de behandelingen kan controleren en eventueel samen de klant kan vergelijken.

In plaats van foto's kunnen ook andere bestanden zoals bijvoorbeeld pdf-bestanden worden ingelezen en opgeslagen.
Kapsalon
Kapsalon Voor de kappers is een scherm ontworpen waarop alle gegevens van het hoofdhaar kunnen worden vastgelegd. Niet alleen de basisgegevens, maar ook de gegevens van een afspraak voor het permanenten en/of kleuren van de haren. Men kan deze gegevens per datum vastleggen.
Rimpelcorrecties
Rimpelcorrectie Wordt gebruik gemaakt van speciale technieken voor het verminderen van rimpels, dan kunnen deze gegevens per datum worden vastgelegd. Het scherm bevat methodes voor de klinieken, maar ook de algemeen in gebruik zijnde methodes welke door schoonheids-specialisten worden gehanteerd.
Dietiek
Dietiek Men kan met behulp van Melissa alle gegevens registreren rondom het verminderen van omvang en gewicht. Speciale schermen voor dietiek en mechanische spierstimulatie (trilplaten) zijn aanwezig en bevatten volledige registratie-mogelijkheden.
Status en huidgegevens
Status en huidgegevens Veel vakinhoudelijke gegevens voor de schoonheidssalon, nagelstudio en voor de figuurcorrectie kunnen worden verwerkt. Via zeven tabbladen kan men de gegevens noteren, veelal op datum, zodat chronologisch wordt bijgehouden hoe de klant er uit ziet. Het scherm bevat de onderdelen Algemeen, Medisch, Handen (nagelstyling), Huiddiagnose, Huidaandoeningen, Figuurcorrectie, Queteletindex en Mechanische Apparatuur (zoals trilapparaten).
Basis Voetgegevens
Basis Voetverzorging Het scherm voor de Voetverzorging bevat de gegevens van de voet. Het scherm is onderverdeeld in een linker- en een rechterdeel. Het linker deel bevat tekeningen van een standaard-voet. Hierop kan men met behulp van vijftien kleuren zelf aantekeningen maken, welke betrekking hebben op de geselecteerde klant. Het rechter deel bevat alle velden welke nodig zijn om een volledige anamnese op te kunnen tekenen van de voet; er zijn schermen voor de voet en voor de tenen (nagels en eeltvormsels) en voor het vastleggen van schimmeldiagnostiek.

De nieuwste gegevens voor Medisch Pedicure zijn in de schermen voor de voetverzorging opgenomen. Tevens is het mogelijk om een electronisch declaratie-bestand aan te maken t.b.v. bijvoorbeeld Vecozo of FaMed volgens de OS301 standaard.
De Diabetische Voet
De Diabetische Voet Het scherm Diabetische Voet is bruikbaar voor het zeer compleet invoeren van de gegevens van de diabetes patient. Onderverdeeld in een zestal tabbladen kan men op datum de benodigde specificaties van de patient invoeren. Natuurlijk ontbreken de velden Simms en Zorgprofiel niet. Deze worden ook automatisch op de factuur afgedrukt.
De Reumatische Voet
De Reumatische Voet Het scherm Reumatische Voet is bruikbaar voor het zeer compleet invoeren van de gegevens van de reuma patient. Onderverdeeld in een zestal tabbladen kan men op datum de benodigde specificaties van de patient invoeren.
Podologie
Podologie De module Podologie is samengesteld uit een groot aantal tabbladen, waarop alle mogelijke podologische gegevens kunnen worden opgeslagen. De gegevens van de zolen kunnen worden afgedrukt ten behoeve van de zolen-werkplaats. Het tabblad Controles bevat een datumveld en een memo-veld. Hiermee kan men per datum de huidige stand van zaken bijhouden
Reflexzonetherapie
Reflexzonetherapie Reflexzonetherapie intekenscherm Het scherm Reflexzonetherapie bevat alle velden voor het correct bijhouden van de vak-inhoudelijke gegevens. Naast een tabblad Algemeen en de twee tabbladen voor het intake-gesprek, zijn er vele tabbladen voor het invoeren van de complete anamnese. Uiteraard is het mogelijk om aantekeningen te maken op de speciale tekenscherm